Защита на бременните жени и на кърмачките

Защита на бременните жени и на кърмачките

Мнениеот Tedy » 15 Сеп 2014, 18:58

Бременна сте и се чудите какви са вашите права.
Ето от какво ви защитава Кодексът на труда. Съгласно чл. 140 и чл.147 нощният и извънредният труд са забранени за бременни жени.
Престои ви преглед, но се притеснявате, че няма кога да отидете. Не се тревожете да направите това в работно време, защото съгласно чл.157 работодателят е длъжен да ви освобождава от работа за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За тези отсъствия ви се заплаща възнаграждение по чл. 177. Това възнаграждение се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска/отсъствието, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
Ако работите в тежки условия на труд може да откажете изпълнението на работа, която е определена като вредна за здравето на майката или детето или за която след оценка на риска е определено, че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете. Съгласно чл. 307 ал.1 работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им. Когато бременна жена или кърмачка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро изпълнява неподходяща за състоянието й работа, по предписание на здравните органи работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и/или работното време с оглед премахване на риска за безопасността и здравето им. Ако приспособяването на условията на труд на работното място и/или на работното време е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят предприема необходимите мерки за преместване на работничката или служителката на друга подходяща работа. Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение от бременната, кърмачката, работничката и служителката в напреднал етап на лечение ин-витро, както и от работодателя. .
Съгласно чл. 310 работодателят не може да командирова бременна жена, работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие.
Вие НЕ можете да бъдете уволнена в следните ситуации:
- при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата
- при намаляване на обема на работата;
- при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
- при липса на качества за ефективно изпълнение на работата;
- когато не притежавате необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
- при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако не отговаряте на тях;
Вие можете ДА бъдете уволнена в следните ситуации:
- при закриване на предприятието;
- при отказ от ваша страна да последвате предприятието или неговото поделение, в което работите, когато то се премества в друго населено място или местност;
- когато заеманата от вас длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
- при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
- при дисциплинарно уволнение, което може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.
Не забравяйте най-важното, за да можете да бъдете под закрила на Кодексът на труда и да ползвате правата изброени по-горе трябва да уведомите ПИСМЕНО вашия работодател. Вашите права започват след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи.
Аватар
Tedy
Редовен потребител
 
Мнения: 69
Images: 121
Регистриран на: 23 Юни 2012, 17:42
Местоположение: Варна

Advertisement

Сподели:

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter Share on Google+ Google+

Назад към Бременност и бебетаcron